ضرورت استفاده از قالب شخصی در دیده بان بازار بورس

حتما با فیلترهایی برخورد کردید که بعد از اجرا هیچگونه تغییری در تعداد نمادها ظاهر نشده است. اما نمی دانید که آن فیلتر با توجه به هدفش عالی هم کار می کند. ولی شما اطلاع ندارید که یک فیلتر برای محاسبه یک شاخص یا فرموله و یا یک فیلتر برای دست چین کردن نمادهایی که از ما بیشتر بدانید ضرورت استفاده از قالب شخصی در دیده بان بازار بورس[…]